Uczestnictwo w konkursie należy zgłosić od dnia 30 czerwca 2021 r. do godz. 15:00

Zgłoszenie do konkursu należy przesłać na maila: biuro@pobiednicki.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko uczestnika,
  • wiek i klasę, do której dziecko będzie uczęszczało od września 2021,
  • tytuły 2 piosenek oraz wykonawców,
  • informację, czy uczestnik jest zainteresowany wzięciem udziału w warsztatach poprzedzających Pobiednicki Konkurs Piosenki.