Tak było w 2020 roku - Warsztaty Piosenki, Pobiednicki Konkurs Piosenki